Bạn trong học tập so với con nhà người ta - 'Ăn roi nhè cu'

Một số lời khuyên cho bạn để trở thành con nhà người ta :D

1. Báo thức

Con nhà người ta: Một khi báo thức kêu là họ dậy  

Bạn: Báo thức kêu 5 lần mà bạn không dạy.

2. Quần áo

Con nhà người ta: Họ mặc quần áo sao cho lịch sự

Bạn: Bạn cứ mặc quần áo theo ý thích của bạn.

3. Bạn bè trong lớp

Bạn bè trong lớp, Cô gái "con nhà người ta" với bạn thân thiết của cô đằng sau - Nguồn: Youtube

Con nhà người ta: Họ đối xử tốt với bạn bè của họ

Bạn: Bạn coi bạn bè bạn chẳng như gì.

4. Ăn quà vặt (Snack)

Con nhà người ta: Họ phê bình những người ăn snack 

Bạn: Bạn là người ăn snack mà họ phê bình

5. Gọi tên

Con nhà người ta: Họ xung phong được gọi tên trả lời 

Bạn: Bạn cố không bị cô giáo gọi tên.

6. Vở

Vở, Đây là vở bạn, hầu như trang nào đều bị rách hoặc vẽ bậy - Nguồn: Youtube

Con nhà người ta: Trang vở của họ đều sạch sẽ, trông như mới                             

Bạn: Trang nào đều bị hỏng hết cả.

7. Đồ dùng học tập

Con nhà người ta: Họ luôn chuẩn bị đầy đủ                                                             

Bạn: Bạn mang cái gì thì mang cái ấy.

8. Bài tập về nhà

Con nhà người ta: Họ làm bài đầy đủ, luôn đạt điểm cao                                         

Bạn: Bạn nhờ người khác làm hoặc chép bài của bạn hoặc mặc kệ quên luôn.

9. Ôn thi đại học

Ôn thi đại học, Sổ ghi chép những điều cần ôn của con nhà người ta - Nguồn: Youtube

Con nhà người ta: Họ luôn chăm chú vào việc ôn thi                                               

Bạn: Bạn đang vào Facebook cho đến khi gần ngày thi thì mới ôn.

10. Trình độ học tập

Con nhà người ta: Họ thông minh đến mức gây ấn tượng đối với tiến sĩ trường   

Bạn: Bạn thậm chí còn không làm được mấy câu đơn giản mà cô giáo cho.

Bạn nghĩ mình gần với ai: Con nhà người ta hay mấy sinh viên dân chơi?