Bất ngờ với giao diện 25 trang web nổi tiếng lúc mới trình làng

Khác với vẻ bóng bẩy, hiện đại, đẹp, nhiều chức năng ngày nay. Lúc mới trình làng 25 web nổi tiếng với giao diện vô cùng đơn giản, thậm chí là xấu tệ.

1. Wikipedia (2001)

Wikipedia (2001),giao diện web nổi tiếng,khám phá,giao diện web ngày xưa

2. Weather.com (1996)

Weather.com (1996),giao diện web nổi tiếng,khám phá,giao diện web ngày xưa

3. Reddit (2005)

Reddit (2005),giao diện web nổi tiếng,khám phá,giao diện web ngày xưa

4. Pinterest (2010)

Pinterest (2010),giao diện web nổi tiếng,khám phá,giao diện web ngày xưa

5. BuzzFeed (2006)

BuzzFeed (2006),giao diện web nổi tiếng,khám phá,giao diện web ngày xưa

Vẫn Còn, Click để xem tiếp