Bên trong tàu Titanic II sẽ được hạ thủy vào năm 2018

Tỉ phúc người Úc Clive Palmer đã quyết định sẽ hạ thủy tàu Titanic II vào năm 2018, hoàn thành giấc mơ ông bắt đầu thực hiện từ năm 2012. Titanic II được dự kiến sẽ khời hành từ Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) đến Dubai.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Phòng ăn hạng nhất, tàu Tianic II.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Phòng ăn hạng nhất, tàu Titanic I.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Cabin hạng hai.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Đài chỉ huy tàu Titanic II.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Đài chỉ huy tàu Titanic I.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Phòng ăn hạng ba, Titanic II.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Phòng ăn hạng ba, Titanic I.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Titanic I.

,Titanic,Titanic II,Nội thất tàu Titanic

Titanic II.