Bức tường thành phố trước và sau khi được sự can thiệp của nghệ thuật

Patrick Commecy là một họa sĩ tài năng từ Pháp. Cùng với đội ngũ của mình, ông đã làm một công việc thực sự tuyệt vời để thay đổi những bức tường thành phố vô hồn thành những bức tranh một cách ngoạn mục

1. #1 Trước

#1 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

2. Và sau

Và sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

3. #2

#2,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

4. #3 Trước

#3 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

5. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

6. #4 Trước

#4 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

7. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

8. #5 Trước

#5 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

9. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

10. #6 Trước

#6 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

11. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

12. #7 Trước

#7 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

13. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

14. #8 Trước

#8 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

15. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

16. #9 Trước

#9 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

17. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

18. #10 Trước

#10 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

19. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

20. #11 Trước

#11 Trước,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

21. Sau

Sau,Patrick Commecy,họa sĩ,tranh tường,nghệ thuật đường phố

Nguồn:Brightside.me

Preview photo credit Patrick Commecy 

Author Patrick Commecy 

Based on materials from lavozdelmuro.net