Cách nhận biết hài hước về tranh của các họa sĩ nổi tiếng

Nhân vật mà giống Putin, kể cả là nữ thì chính là tranh của van Eyck. Một người dùng mạng xã hội Reddit từng đưa ra những nhận xét hài hước nhưng khá thuyết phục về đặc điểm tiêu biểu trong phong cách vẽ của các họa sĩ nổi tiếng thế giới.

Nếu các nhân vật trong tranh đều có bộ mông to thì đó là tranh của Rubens (1577-1640).

Nếu các nhân vật trong tranh đều có bộ mông to thì đó là tranh của Rubens (1577-1640).,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

Nếu đàn ông nhìn giống phụ nữ mắt to tóc quăn thì chính là tranh của Caravaggio (1571-1610).

Nếu đàn ông nhìn giống phụ nữ mắt to tóc quăn thì chính là tranh của Caravaggio (1571-1610).,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

Nếu ai cũng thiếu bộ phận cơ thể nào đó, đích thị là tác phẩm của Picasso (1881-1973).

Nếu ai cũng thiếu bộ phận cơ thể nào đó, đích thị là tác phẩm của Picasso (1881-1973).,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

Tranh nhìn như ảo ảnh thị giác, đó là của Dalí (1904-1989).

Tranh nhìn như ảo ảnh thị giác, đó là của Dalí (1904-1989).,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

Hậu cảnh tối tăm, nét mặt nhân vật như bị tra tấn là tranh của Titian (1488-1576).

Hậu cảnh tối tăm, nét mặt nhân vật như bị tra tấn là tranh của Titian (1488-1576).,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

Trong tranh có một đống người nhỏ xíu hành động bình thường, đó là Bruegel (1525-1569).

Trong tranh có một đống người nhỏ xíu hành động bình thường, đó là Bruegel (1525-1569).,tranh vẽ,nghệ thuật,họa sĩ,hội họa,đặc điểm chung,sự giống nhau,phong cách hội họa

Vẫn Còn, Click để xem tiếp