Cái nhìn về đàn ông qua tác phẩm nghệ thuật của Jean Louis Corby

Mỗi tác phẩm điêu khắc đại diện cho người đàn ông, mạnh mẽ và dịu dàng, bí ẩn và cứng đầu. Tác phẩm của ông được trưng bày trên khắp nước Pháp và châu Âu, trong đó có triển lãm lớn ở Paris, Bordeaux, London, Prague...

Dưới đây là một trong những tác phẩm điêu khắc ấn tượng của Jean Louis Corby qua các buổi triển lãm nổi tiếng.

Sự che chở

Sự che chở,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông Protection

Hoang dã

Hoang dã,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông Wild with Joy

Vận chuyển

Vận chuyển,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông Colissimo

Chiều sâu

Chiều sâu,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông The depth

Aeolus

Aeolus,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông

Chênh vênh

Chênh vênh,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông Tightrope Walker

Kết hợp

Kết hợp,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông Four Seasons

Cầu nối

Cầu nối,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông Bridge

Quên lãng

Quên lãng,Jean Louis Corby,điêu khắc,đàn ông Forget