Câu nói bất hủ của 15 vị anh hùng dân tộc qua các thời đại

Nước ta qua các triều đại, từ thịnh tới suy, luôn có các bậc anh tài, dù hy sinh cũng nguyện được chết trên mảnh đất nghìn năm. Dân ta phải biết sử ta, cùng xem qua những câu nói cùng tinh thần yêu nước mà cha ông để lại cho chúng ta nhé!

1. Bà Triệu - Triệu Thị Trinh (225 - 248) "Bật chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu nhân."

Bà Triệu - Triệu Thị Trinh (225 - 248) "Bật chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu nhân.",anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!"

2. Khai quốc công Lý Thường Kiệt - Ngô Tuấn (1019 - 1105)

Khai quốc công Lý Thường Kiệt - Ngô Tuấn (1019 - 1105),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Nam quốc sơn hà Nam đế cư, t

iệt nhiên định phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư."  - Nam quốc sơn hà

3. Lý thái úy Tô Hiến Thành (1102 - 1179)

Lý thái úy Tô Hiến Thành (1102 - 1179),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Nếu chọn người hầu hạ thần xin cử Vũ Tán Đường, còn nếu chọn người giúp việc nước thần xin chọn Trần Trung Tá."

4. Trần Thủ Độ (1194 - 1264) "Thượng phụ Thái sư Trung Vũ đại vương"

Trần Thủ Độ (1194 - 1264) "Thượng phụ Thái sư Trung Vũ đại vương",anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!"

5. Quốc công tiết chế Hưng đạo đại vương Trần Hưng Tuấn (1232 - 1300)

Quốc công tiết chế Hưng đạo đại vương Trần Hưng Tuấn (1232 - 1300),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã"

6. Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng (1259 - 1285)

Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng (1259 - 1285),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi."

7. Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản (1267 - 1285)

Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản (1267 - 1285),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Phá cường địch, báo hoàng ân"

Xem thêm: Khai phá lịch sử, tìm về nguồn cội hay phá vỡ giá trị nhân văn?

8. Phật hoàng Trần Nhân Tông ( 1258 - 1308) pháp hiệu Đầu đà Giác Hoàng Điều ngự

Phật hoàng Trần Nhân Tông ( 1258 - 1308) pháp hiệu Đầu đà Giác Hoàng Điều ngự,anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, n

on sông nghìn thuở vững âu vàng."

9. Đặng Dung (1373 - 1414)

Đặng Dung (1373 - 1414),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch, k

ỉ độ Long Tuyền đới nguyệt ma. (Bạc đầu thù nước còn chưa trả, Mấy độ mài gươm bóng nguyệt tà)"  -  Cảm hoài

10. Nguyễn Phi Khanh - Nguyễn Ứng Long (1335 - 1428)

Nguyễn Phi Khanh - Nguyễn Ứng Long (1335 - 1428),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Chưa trả thù nhà, đền nợ nước. Làm sao cho xứng mặt nam nhi?"

11. Quan phục hầu Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu Ức Trai

Quan phục hầu Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu Ức Trai,anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo."  -- 

Bình Ngô Đại Cáo

12. Bắc Bình vương - Quang Trung hoàng đế Nguyễn Huệ (1753 – 1792)

Bắc Bình vương - Quang Trung hoàng đế Nguyễn Huệ (1753 – 1792),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ."

13. Tây Sơn ngũ phụng thư Bùi Thị Xuân (1771 - 1802)

Tây Sơn ngũ phụng thư Bùi Thị Xuân (1771 - 1802),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù."

14. Thượng Ðẳng linh thần Nguyễn Trung Trực (1837 - 1868)

Thượng Ðẳng linh thần Nguyễn Trung Trực (1837 - 1868),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì người Nam mới hết đánh Tây."

15. Chiến sĩ cách mạng, chủ tích nước Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Chiến sĩ cách mạng, chủ tích nước Hồ Chí Minh (1890 - 1969),anh hùng,bất hủ,Việt Nam,yêu nước

"Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi."

Xem thêm