Chết Cười Với Bộ Ảnh Bài Hát Yêu Thích Của Các Nhân Vật Trong Văn Học Thời Xưa

Không biết ngày xưa Mai An Tiêm, Mỵ Châu, Tiên Dung....thích bài hát nào nhỉ?

1. Chim thần thích Bay của Thu Minh

Chim thần thích Bay của Thu Minh,ảnh hài hước,văn học

2. Lão Hạc thích Cún Yêu

Lão Hạc thích Cún Yêu,ảnh hài hước,văn học

3. Chí Phèo thích Túy Âm

Chí Phèo thích Túy Âm,ảnh hài hước,văn học

4. Thủy Tinh thích Mãi là người đến sau

Thủy Tinh thích Mãi là người đến sau,ảnh hài hước,văn học

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: ảnh hài hước, văn học,