Chết cười với bộ tranh: Nghề nghiệp - tưởng tượng và thực tế!

Những nghề nghiệp như bác sĩ, nhà khoa học, họa sĩ, nhà báo... không hề lung linh, long lanh như tưởng tượng của bạn đâu.

1. Bạn tưởng tượng thế nào về nghề báo? Thực tế rất khác biệt nhé!

Bạn tưởng tượng thế nào về nghề báo? Thực tế rất khác biệt nhé!,hài hước,tưởng tượng và thực tế,nghề nghiệp tưởng tượng

2. Nghề diễn viên thì sao? Không phải oai phong lẫm liệt như bạn tưởng đâu?

Nghề diễn viên thì sao? Không phải oai phong lẫm liệt như bạn tưởng đâu?,hài hước,tưởng tượng và thực tế,nghề nghiệp tưởng tượng

3. Bạn tưởng tượng phụ nữ độc thân là những "bà" khó tính thế này ư? Không, họ rất tuyệt vời trong thực tế.

Bạn tưởng tượng phụ nữ độc thân là những "bà" khó tính thế này ư? Không, họ rất tuyệt vời trong thực tế.,hài hước,tưởng tượng và thực tế,nghề nghiệp tưởng tượng

4. Nhà khoa học: tưởng tượng và thực tế hoàn toàn khác biệt.

Nhà khoa học: tưởng tượng và thực tế hoàn toàn khác biệt.,hài hước,tưởng tượng và thực tế,nghề nghiệp tưởng tượng

5. Bạn luôn tưởng "bà" nội trợ sang chảnh thế ư? Thực tế có thể khiến bạn đau lòng.

Bạn luôn tưởng "bà" nội trợ sang chảnh thế ư? Thực tế có thể khiến bạn đau lòng.,hài hước,tưởng tượng và thực tế,nghề nghiệp tưởng tượng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp