Chết cười với bộ tranh: Trẻ mẫu giáo - Nhân viên văn phòng khác gì nhau chứ!

Trẻ mẫu giáo - Nhân viên văn phòng tưởng hoàn toàn khác nhau nhưng thật ra có rất nhiều điểm tương đồng đấy.

1. Sau khi ăn trưa, cơn buồn ngủ là cực kì đáng sợ cho cả hai trẻ mẫu giáo, lẫn nhân viên văn phòng.

Sau khi ăn trưa, cơn buồn ngủ là cực kì đáng sợ cho cả hai trẻ mẫu giáo, lẫn nhân viên văn phòng.,trẻ mẫu giáo,nhân viên văn phòng,sự khác biệt

2. Đôi khi không thể chờ đến trưa để ăn, chữa bụng đói cồn cào bằng tí bánh ngọt nào.

Đôi khi không thể chờ đến trưa để ăn, chữa bụng đói cồn cào bằng tí bánh ngọt nào.,trẻ mẫu giáo,nhân viên văn phòng,sự khác biệt

3. Nhân viên văn phòng và trẻ mẫu giáo đều thường xuyên chịu sự giám sát của cấp cao.

Nhân viên văn phòng và trẻ mẫu giáo đều thường xuyên chịu sự giám sát của cấp cao.,trẻ mẫu giáo,nhân viên văn phòng,sự khác biệt

4. Đôi khi ai cũng muốn khóc thật to và gọi: Mẹ ơi!

Đôi khi ai cũng muốn khóc thật to và gọi: Mẹ ơi! ,trẻ mẫu giáo,nhân viên văn phòng,sự khác biệt

5. Ăn trưa - thời gian yêu thích trong ngày của trẻ mẫu giáo lẫn nhân viên văn phòng.

Ăn trưa - thời gian yêu thích trong ngày của trẻ mẫu giáo lẫn nhân viên văn phòng.,trẻ mẫu giáo,nhân viên văn phòng,sự khác biệt

Vẫn Còn, Click để xem tiếp