Chết cười với cách dịch Anh-Việt theo kiểu Teen hóa

Có những câu tiếng Anh tưởng chừng như vô nghĩa mà khi chúng ta dịch chúng ra thì chúng ta không thể ngờ rằng nó lại hợp lý như vậy.

1. I want to toilet kiss you-Anh muốn cầu hôn em.

I want to toilet kiss you-Anh muốn cầu hôn em.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

2. Like is afternoon- Thích thì chiều.

Like is afternoon- Thích thì chiều.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

3. sky down no enemy- Thiên hạ vô địch

sky down no enemy- Thiên hạ vô địch,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

4. Sugar you you go, sugar me me go-Đường em em đi, đường anh anh đi.

Sugar you you go, sugar me me go-Đường em em đi, đường anh anh đi.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

5. No four go-Vô tư đi.

No four go-Vô tư đi.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

6. Know die now-Biết chết liền.

Know die now-Biết chết liền.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

7. No table salad-Không bàn cãi.

No table salad-Không bàn cãi.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

8. you lie see love-Anh xạo thấy thương.

you lie see love-Anh xạo thấy thương.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

9. I love toilet you sitdown-Tôi yêu cầu anh ngồi xuống

I love toilet you sitdown-Tôi yêu cầu anh ngồi xuống,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

10. Bridge enough for use-Cầu đủ để xài.

Bridge enough for use-Cầu đủ để xài.,chế tiếng anh,ngôn ngữ teen

  • Bài liên quan: chế tiếng anh, ngôn ngữ teen,