Chết cười với loạt hình so sánh hình ảnh minh họa và sản phẩm thực tế

Chỉ có khi nào tận tay mở cái gói bọc ra và chứng kiến nó tận mắt, bạn mới có đủ cơ sở để đặt niềm tin hay mất niềm tin.

Lẽ ra tôi nên đặt một cái vòng tay

Lẽ ra tôi nên đặt một cái vòng tay ,mua hàng trên mạng

Rắc hay phủ lá kinh giới?

Rắc hay phủ lá kinh giới?,mua hàng trên mạng

Bánh quẩy kiểu Úc

Bánh quẩy kiểu Úc,mua hàng trên mạng

Chảo chống dính

Chảo chống dính,mua hàng trên mạng

Bánh có phủ kẹo...à mà khoan, có gì đó sai sai

Bánh có phủ kẹo...à mà khoan, có gì đó sai sai,mua hàng trên mạng

Quàng thượng cũng là 1 dạng khủng long đấy

Quàng thượng cũng là 1 dạng khủng long đấy,mua hàng trên mạng

Người nhện mắc Zika (teo não)

Người nhện mắc Zika (teo não),mua hàng trên mạng

"Độc nhãn" kem à?

"Độc nhãn" kem à?,mua hàng trên mạng

Có vẻ không ngon mắt lắm nhỉ

Có vẻ không ngon mắt lắm nhỉ,mua hàng trên mạng

Ai thích chiếc cốc ma thuật này nào?

Ai thích chiếc cốc ma thuật này nào?,mua hàng trên mạng

Cho một Taco như hình!

Cho một Taco như hình!,mua hàng trên mạng

Lại là quàng thượng

Lại là quàng thượng,mua hàng trên mạng

Lại nữa à kem?

Lại nữa à kem?,mua hàng trên mạng

Chỉ IQ 96 mới tìm ra khác biệt

Chỉ IQ 96 mới tìm ra khác biệt,mua hàng trên mạng

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa,mua hàng trên mạng

Vẫn giữ được cốc đấy thôi

Vẫn giữ được cốc đấy thôi,mua hàng trên mạng

Ai bảo thổi căng quá

Ai bảo thổi căng quá,mua hàng trên mạng

  • Bài liên quan: mua hàng trên mạng,