Chết cười với những 'tha thu' xấu đỡ không nổi

Xăm hình (Tattoo) là một môn nghệ thuật đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, hướng tới cái đẹp. Nhưng những hình xăm này khiến cho chúng ta đều phải bật cười vì quá thảm họa

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,