Chỉ nhìn hình dáng, bạn có biết đây là hình ảnh đất nước nào không?

Cùng kiểm tra hiểu biết về bản đồ thế giới thông qua hình dáng các đất nước sau nhé!

1. Đây là nước nào? Áo hay CH Séc?

Đây là nước nào? Áo hay CH Séc?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

2. Đức vs. Pháp, bạn chọn ai?

Đức vs. Pháp, bạn chọn ai?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

3. Ả rập Xê út hay Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất?

Ả rập Xê út hay Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

4. Bỉ hay CH Séc đây?

Bỉ hay CH Séc đây?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

5. Đây là nước Anh hay Thụy Điển?

Đây là nước Anh hay Thụy Điển?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

6. Mexico? Argentina?

Mexico? Argentina?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

7. Úc hay Brazil?

Úc hay Brazil?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

8. Đất nước bạn nhìn thấy, là Azerbaijan hay Georgia?

Đất nước bạn nhìn thấy, là Azerbaijan hay Georgia?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

9. Ai Cập hay là Ma-rốc?

Ai Cập hay là Ma-rốc?,nhìn hình đoán vật,bản đồ thế giới,các quốc gia trên thế giới,hình dáng đất nước

Vẫn Còn, Click để xem tiếp