Chỉ những người có thị lực hoàn hảo mới nhìn thấy hết những từ trong ảnh

Cùng thử thách thị giác của bạn bằng cách tìm ra những từ được giấu đi nhé.

Chọn đáp án mà bạn cho rằng là đúng

Chọn đáp án mà bạn cho rằng là đúng,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. TREE
 2. FREE
 3. THEAT
 4. FEET

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. TWEET
 2. SWEET
 3. GREET
 4. MEET

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. EAT
 2. FEE
 3. LATE
 4. BEAT

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. FOOT
 2. BOOM
 3. WOOT
 4. BOOT

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. PARK
 2. ARK
 3. BARK
 4. LARK

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. FIVE
 2. DOVE
 3. DIVE
 4. LOVE

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. HAT
 2. FAT
 3. MAT
 4. SAT

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

 1. NEED
 2. KNEAD
 3. BEAD
 4. FEET

Đáp án đây nhé! Cùng xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu nào

Đáp án đây nhé! Cùng xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu nào,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

,đo thị lực,tìm từ,ảo ảnh thị giác,thử tài tinh mắt

Kết quả của bạn thế nào?

 • Từ 1-3 câu: e rằng bạn có vấn đề về thị lực rồi đấy, bạn nên đi kiểm tra thì hơn.
 • Từ 4-6 câu: Thị lực của bạn bình thường, nhưng chưa hẳn là tốt đâu nhé.
 • Từ 7-8 câu: Wow! Xin chúc mừng. Thị lực của bạn thật tuyệt vời đấy.