Chống nóng phiên bản bá đạo của loài chó .

Những chiêu chống nắng bá đạo trên tần cây số của loài chó sẽ khiến bạn cười đau bụng .

,

"Nóng thế này thì sao phải mặc "

,

 "thiên đường của bố đứa nào dành bố táp chết. Gruuuuu"

,

"Tớ đang phê "

,

"Nóng thế này tắm đá là nhất "

,

"Thiên đường là đây chứ đâu"

,

"Mùa hè không nóng "

,

"Thời tiết thế này thì chỉ có hồ bơi là số một!"

,

"Sảng khoái tức thì , dập tan cơ khát"

,

" Mát từ chân đến đầu."

,

"Trời nắng ....trời nắng .....chó tắm nắng ......vui sao....vui sao "