Chùm ảnh đáng suy ngẫm : 'Lời cảnh báo từ thiên nhiên '.

Thông qua những thiết kế đầy tính sáng tạo, nhân văn, hình ảnh thu hút, WWF đã đưa đến gần công chúng hơn những vấn đề nóng như biến đổi khí hậu, rác thải, nạn phá rừng.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,