Chùm ảnh lột trần những mặt trái của đồng tiền trong xã hội hiện nay .

Trong cuộc sống hiện tại đồng tiền có sức mạnh ghê gớm , sức mạnh mà có thể ' đổi trắng thay đen ' ,mua quyền bán chức,'....... Dưới đây là chùm ảnh lột tả những mặt trái của đồng tiền trong xã hội hiện nay .

,

" Sống mà chỉ thấy đồng tiền trước mắt thì chính là đang tự đào huyệt chôn mình "

,

"Con đường tắt là con đường được rải bằng tiền " 

,

" Nó cũng là con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất " .

,

" Tàn tật là bất lực về trí tuệ chứ không phải tàn tật về thể xác "

,

" Bạn làm từ thiện vì mục đích gì ? "

,

" Kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu thì đồng tiền cũng bẩn thỉu " 

,

" Xã hội đang dần hình thành hình thức cá lớn nuốt cá bé"

,

" Giờ đây người ta chỉ cảm thấy nên cứu vật chất chứ không phải tính mạng con người "

,

" Số tiền tiêu đi bao giờ cũng tỉ lệ nghịch với số tiền kiếm được ."

,

" Sức mạnh của đồng tiền phá tan mọi giá trị của đạo đức " 

,

' Trước sức mạnh của đồng tiền người ta có thể sẵn sàng đui mù câm điếc" 

,

" Bạn có thể rơi vào cái bẫy chết người nếu nghĩ tới tiền có thể mang đến hạnh phúc ."

,

" Thế giới chỉ có 2 loại người : kẻ có tiền và những người làm ra tiền '.

,

" Họ có thể làm tất cả mọi thứ để có tiền cho bản thân ,dù cho phải phá tan cả trái đất này " 

,

" Định nghĩa về cái khổ của mỗi người là khác nhau "