Chùm ảnh 'Người ta nói' và những bài học về cuộc sống

Cùng ngắm và suy ngẫm về những bài học cuộc sống với chùm ảnh 'Người ta nói' của tác giả Lê Bích bụng phệ.

1. Sự hoàn hảo

Sự hoàn hảo,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

2. Luật nhân quả

Luật nhân quả,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

3. Sự chân thành

Sự chân thành,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

4. Giá trị của con người

Giá trị của con người,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

5. Tuổi trẻ và những khát khao

Tuổi trẻ và những khát khao,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

6. Là chính mình

Là chính mình,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

7. Về bản ngã

Về bản ngã,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

8. Lời nói và hành động

Lời nói và hành động,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

9. Thành công và thất bại

Thành công và thất bại,ảnh hài hước,người ta nói,Lê Bích bụng phệ,suy ngẫm

Ảnh: Lê Bích bụng phệ