Có thể những chú chó này cần giúp đỡ chăng?

Những chú cún với những tình huống khác nhau dường như đang mắc kẹt vào hoàn cảnh đó và chúng cần chúng ta giúp đỡ. Bạn sẽ không thể nhịn cười với những khuôn mặt ấy.

1. Tôi chỉ muốn ngồi yên một lúc thôi

Tôi chỉ muốn ngồi yên một lúc thôi,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

2. Ngươi là ai, sao cứ làm theo ta

Ngươi là ai, sao cứ làm theo ta,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

3. Buồn ngủ quá!

Buồn ngủ quá!,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

4. Con chỉ muốn rửa bát giúp cô chủ

Con chỉ muốn rửa bát giúp cô chủ,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

5. Cái tô này để làm gì

Cái tô này để làm gì,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

6. Ai đó mở cánh cửa này giúp tôi!

Ai đó mở cánh cửa này giúp tôi!,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

7. Trong này mát quá!

Trong này mát quá!,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

8. Con chỉ muốn giúp dọn đồ thôi

Con chỉ muốn giúp dọn đồ thôi,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

9. Cái giường này êm quá

Cái giường này êm quá,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

10. Con chuột này không biết sợ

Con chuột này không biết sợ,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước

11. Nhìn cái dề

Nhìn cái dề,chú chó,cần giúp đỡ,hài hước