Elizabeth Tong 4 năm trước

Con người trước và sau khi thành công khác nhau như thế nào?

13 khác biệt đúc kết được từ người thành công được đề cập trong bài viết có thể sẽ phản ánh phần nào đó đúng thực trạng, thực tế hiện nay.

1. Tầm nhìn của người khi đã thành công lúc nào cũng rộng hơn, tổng quan hơn so với lúc chưa thành công.

2. Người thành công luôn nhìn về nhiều hướng, họ không chỉ nhìn thấy hiện tại mà họ còn nhìn thấy những gì đã xảy ra để coi đó là bài học và chắc chắn đoán được những gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai.

3. Cách lắng nghe của người thành công cũng luôn khác so với lúc chưa thành công. Khi đã thành công, họ không chỉ nghe được những gì được nói ra mà còn nghe được những nội ý, nội hàm ẩn ý trong những câu từ đó.

4. Cách làm việc của người đã thành công luôn chắc chắn so với lúc chưa thành công bởi họ nhìn xa hơn.

5. Cách nhìn nhận vấn đề của người đã thành công lúc nào cũng bao quát hơn, tổng thể hơn.

6. Khi chưa thành công, ta thường tập trung vào nhiều trọng điểm trọng yếu, nhưng khi đã thành công thì bạn sẽ chỉ tập trung vào đúng một trong điểm quan trọng nhất.

7. Khi chưa thành công bạn lúc nào cũng e dè, tự ti nhưng khi đã thành công thì bạn sẽ trở thành con người khác, tự tin hơn trong mọi tình huốn.

8. Cá tính của người thành công lúc nào cũng linh hoạt, mềm dẻo trong mọi trường hợp.

9. Khi chưa thành công thì bạn cũng chỉ là một trong những mắt xích trong xã hội, nhưng khi đã thành công thì bạn sẽ trở thành mắt xích quan trọng nhất trong những mắt xích.

10. Khi chưa thành công bạn thường hay né tránh những vấn đề khó và phức tạp. Nhưng khi đã thành công bạn luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách và những vấn đề phức tạp.

11. Khi chưa thành công thì bạn luôn có quan điểm tích trữ tài sản, nhưng khi đã thành công thì quan điểm đó của bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ đầu tư nhiều hơn là chỉ tích trữ.

12. Khi chưa thành công bạn nghĩ rằng muốn có tiền thì phải tiết kiệm, nhưng khi đã thành công thì bạn sẽ nghĩ muốn có tiền thì phải tiêu tiền.

13. Khi chưa thành công bạn thường có xu hướng đi theo con đường của một người nào đó, nhưng khi đã thành công thì bạn thường sẽ tự đi trên con đường riêng của chính mình.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...