Cực sáng tạo với tên 13 thành phố khắp thế giới được biến tấu thành logo tuyệt đẹp

Thật sáng tạo làm sao khi tên 13 thành phố khắp thế giới được biến tấu thành những logo nhiều ý nghĩa.

1. Bratislava là thủ đô của Slovakia. Và đây là logo biến tấu từ tên thành phố này.

Bratislava là thủ đô của Slovakia. Và đây là logo biến tấu từ tên thành phố này.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

2. Logo: 'Mở và Tắt' biến tấu từ tên thành phố London.

Logo: 'Mở và Tắt' biến tấu từ tên thành phố London.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

3. Logo sáng tạo từ tên thành phố Berlin.

Logo sáng tạo từ tên thành phố Berlin.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

4. Logo sáng tạo từ tên thành phố Budapest; là thủ đô của Hungary. "Buda" có nghĩa là "Phật".

Logo sáng tạo từ tên thành phố Budapest; là thủ đô của Hungary. "Buda" có nghĩa là "Phật".,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

5. Logo tên thành phố Moscow. Tác giả biến tấu chữ "cow" (nghĩa là "bò" trong tiếng Anh).

Logo tên thành phố Moscow. Tác giả biến tấu chữ "cow" (nghĩa là "bò" trong tiếng Anh).,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

6. Logo theo tên thành phố Iceland. Bạn biết lí do tác giả thay hình cây kem bằng chữ "ice" chứ?

Logo theo tên thành phố Iceland. Bạn biết lí do tác giả thay hình cây kem bằng chữ "ice" chứ?,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

7. Logo sáng tạo từ tên thành phố Bucharest. Bucharest là thủ đô và là trung tâm thương mại và công nghiệp của România.

Logo sáng tạo từ tên thành phố Bucharest. Bucharest là thủ đô và là trung tâm thương mại và công nghiệp của România.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

8. Seattle là một thành phố cảng biển tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tác giả đã biến tấu chữ "sea" thành hình "gợn sóng".

Seattle là một thành phố cảng biển tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tác giả đã biến tấu chữ "sea" thành hình "gợn sóng".,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

9. Cambridge là thành phố ở miền đông nước Anh, bên Sông Cam. Cambridge nổi tiếng là trung tâm giáo dục, học thuật và là nơi có Đại học Cambridge danh tiếng châu Âu và trên toàn thế giới.

Cambridge là thành phố ở miền đông nước Anh, bên Sông Cam. Cambridge nổi tiếng là trung tâm giáo dục, học thuật và là nơi có Đại học Cambridge danh tiếng châu Âu và trên toàn thế giới. ,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

10. Logo biến tấu từ tên thành phố Liverpool. Thành phố nổi tiếng với những hồ bơi tuyệt đẹp.

Logo biến tấu từ tên thành phố Liverpool. Thành phố nổi tiếng với những hồ bơi tuyệt đẹp.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

11. Chữ "man" trong tên thành phố Manchester hóa thành người đàn ông.

Chữ "man" trong tên thành phố Manchester hóa thành người đàn ông.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

12. Lo go thơ mộng biến tấu từ tên thành phố Paris.

Lo go thơ mộng biến tấu từ tên thành phố Paris.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

13. Glasgow là thành phố lớn nhất trong số 32 đơn vị hành chính của Scotland. Đây là lo go biến tấu từ tên thành phố này.

Glasgow là thành phố lớn nhất trong số 32 đơn vị hành chính của Scotland. Đây là lo go biến tấu từ tên thành phố này.,logo tên thành phố,logo sáng tạo,sản phẩm độc đáo

Theo BP

Có thể bạn thích những bài viết này: