Cười mỏi miệng với bộ tranh so sánh giữa tưởng tượng và thực tế

Bộ tranh so sánh giữa tưởng tượng và thực tế khiến bạn cười không ngớt đấy.

1. Bạn cứ tưởng tượng khi chải tóc thì lúc nào cũng suôn mượt nhưng thực tế đôi khi càng chải lại càng rối thêm.

Bạn cứ tưởng tượng khi chải tóc thì lúc nào cũng suôn mượt nhưng thực tế đôi khi càng chải lại càng rối thêm.,hài hước,tưởng tượng và thực tế

2. Bãi biển mùa hè có gì tốt? Chắc là bạn sẽ gặp rất là nhiều người mà thôi.

Bãi biển mùa hè có gì tốt? Chắc là bạn sẽ gặp rất là nhiều người mà thôi.,hài hước,tưởng tượng và thực tế

3. Khi muốn nhấn mạnh điều quan trọng bạn luôn kỳ vọng rằng bạn sẽ làm nổi bật chỉ là một vài dòng. Tuy nhiên, thực tế thì tất cả đều quan trọng.

Khi muốn nhấn mạnh điều quan trọng bạn luôn kỳ vọng rằng bạn sẽ làm nổi bật chỉ là một vài dòng. Tuy nhiên, thực tế thì tất cả đều quan trọng.,hài hước,tưởng tượng và thực tế

4. Chỉ cô cô gái giàu trí tưởng bở mới nghĩ rằng việc ra khỏi hồ bơi bao giờ cũng gợi cảm như trên phim.

Chỉ cô cô gái giàu trí tưởng bở mới nghĩ rằng việc ra khỏi hồ bơi bao giờ cũng gợi cảm như trên phim.,hài hước,tưởng tượng và thực tế

5. Cạo trọc đầu cho phong độ ư? Tưởng tượng và thực tế hoàn toàn khác.

Cạo trọc đầu cho phong độ ư? Tưởng tượng và thực tế hoàn toàn khác.,hài hước,tưởng tượng và thực tế

Vẫn Còn, Click để xem tiếp