Cười ngất với 30 trường hợp bị 'hố' khi mua hàng trực tuyến

Bạn mua hàng trực tuyến bao giờ chưa? Bạn sẽ cười ngất với những trường hợp 'treo đầu dê, bán thịt chó' với hàng trực tuyến đấy.

1. Đặt mua một cái cặp đi học trên mạng và đây là hàng người ta gửi về!

Đặt mua một cái cặp đi học trên mạng và đây là hàng người ta gửi về! ,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

2. Hình ảnh quảng cáo của cặp ly quà tặng giáng sinh và khi mua về thì thật không biết nói thế nào.

Hình ảnh quảng cáo của cặp ly quà tặng giáng sinh và khi mua về thì thật không biết nói thế nào.,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

3. Cô gái đặt mua một cái đầm lông đuôi sói và cô ấy choáng toàn tập với sản phẩm gửi đến.

Cô gái đặt mua một cái đầm lông đuôi sói và cô ấy choáng toàn tập với sản phẩm gửi đến.,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

4. Mua một chậu hoa thì nhận hậu quả thế này.

Mua một chậu hoa thì nhận hậu quả thế này.,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

5. Cô ấy đặt mua một cái quần jeans nhưng nó quá dài không thể tưởng tượng.

Cô ấy đặt mua một cái quần jeans nhưng nó quá dài không thể tưởng tượng.,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

6. Tôi mua áo cho người mà sao lại gửi áo dành cho mèo!

Tôi mua áo cho người mà sao lại gửi áo dành cho mèo!,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

7. Ôi trời! Người bán hàng cho tôi là người tí hon chắc.

Ôi trời! Người bán hàng cho tôi là người tí hon chắc.,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

8. Tôi chẳng biết mình mua phải thứ gì nữa!

Tôi chẳng biết mình mua phải thứ gì nữa!,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

9. Thêm một trường hợp người bán hàng thuộc tộc người tí hon rồi.

Thêm một trường hợp người bán hàng thuộc tộc người tí hon rồi.,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

10. Cả đây nữa nhé! Phải bắt được người tí hon là nổi tiếng rồi.

Cả đây nữa nhé! Phải bắt được người tí hon là nổi tiếng rồi.,mua hàng trực tuyến,hài hước,chất lượng hàng trực tuyến

Vẫn Còn, Click để xem tiếp