Đây là lí do vì sao con gái sống thọ hơn con trai

Bạn thắc mắc không hiểu vì sao đàn ông thường chết trước phụ nữ. Và những bức hình sau sẽ giải đáp câu hỏi của bạn.

1. Mình ghét cửa sổ bẩn

Mình ghét cửa sổ bẩn,chơi ngu,ảnh hài hước

2. Đây không phải là tầng 1

Đây không phải là tầng 1,chơi ngu,ảnh hài hước

3. Ở tầng 31 với không cáp bảo vệ

Ở tầng 31 với không cáp bảo vệ,chơi ngu,ảnh hài hước

4. Yên tâm. Đã có chúng tôi.

Yên tâm. Đã có chúng tôi.,chơi ngu,ảnh hài hước

5. Không cao chút nào

Không cao chút nào,chơi ngu,ảnh hài hước

6. Tự sướng

Tự sướng,chơi ngu,ảnh hài hước

7. Kính bảo vệ

Kính bảo vệ,chơi ngu,ảnh hài hước

8. Vì công việc

Vì công việc,chơi ngu,ảnh hài hước

9. Chờ một tí nữa thôi

Chờ một tí nữa thôi,chơi ngu,ảnh hài hước

10. Bạn dũng cảm ư?

Bạn dũng cảm ư?,chơi ngu,ảnh hài hước

11. Bảo vệ tóc

Bảo vệ tóc,chơi ngu,ảnh hài hước

12. Tốt hơn cầu thang

Tốt hơn cầu thang,chơi ngu,ảnh hài hước

  • Bài liên quan: chơi ngu, ảnh hài hước,