Đây là một trong những câu hỏi IQ kinh điển để Apple và Google tuyển dụng

Làm sao để tắt ngọn nến trước khi sợi dây bị đốt cháy??

Hãy nghĩ cho 'nát óc' trước đã rồi mới xem đáp án ở Phần 2 nhé các bạn! Nó sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!!

Hãy nghĩ cho 'nát óc' trước đã rồi mới xem đáp án ở Phần 2 nhé các bạn! Nó sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!!,thú vị,câu hỏi khó,test IQ

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: thú vị, câu hỏi khó, test IQ,