Đây là một trong những câu hỏi IQ kinh điển để Apple và Google tuyển dụng

Làm sao để tắt ngọn nến trước khi sợi dây bị đốt cháy??

Đáp án là đây, hình ảnh được dịch lại theo chính bản gốc tiếng Anh.

Đáp án là đây, hình ảnh được dịch lại theo chính bản gốc tiếng Anh.,thú vị,câu hỏi khó,test IQ

  • Bài liên quan: thú vị, câu hỏi khó, test IQ,