Dùng cơ thể người để hoàn thành những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp

Những người họa sĩ đã dùng cơ thể người phụ nữ như phông nền chính để vẽ lên những bức tranh sơn dầu về thiên nhiên. Trong tác phẩm nghệ thuật ấy, mọi hình ảnh đều trở nên sống động, tự nhiên nhưng vô cùng sáng tạo.

1. Cây cọ buổi hoàng hôn

Cây cọ buổi hoàng hôn,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

2. Cánh đồng hoa hướng dương

Cánh đồng hoa hướng dương,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

3. Hải đăng

Hải đăng,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

4. Nhà sau dãy núi

Nhà sau dãy núi,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

5. Hoàng hôn ở châu Phi

Hoàng hôn ở châu Phi,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

6. Mùa hoa anh đào

Mùa hoa anh đào,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

7. Mặt trời lặn ở chân cầu

Mặt trời lặn ở chân cầu,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

8. Dưới biển

Dưới biển ,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

9. Bình minh ở Xa-van

Bình minh ở Xa-van,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên

10. Chùa trên núi

Chùa trên núi,cơ thể người,tranh sơn dầu,thiên nhiên