Đứng tim với chùm tranh cho thấy bề chìm khác xa bề nổi

Những bức tranh dưới đây đều mang đến một thông điệp vô cùng sâu sắc về cuộc sống: Không phải thứ gì trước mắt ta cũng đều giống như thứ ta đang nghĩ tới.

, Artist: Wingorwing99

Nào ai biết được em là tiên nữ hay quỷ dữ?

, Artist: Marcel Baumann

Sâu thẳm dưới làn nước là thứ hiểm nguy khó lường.

, Artist: Sebastian Giacobino

Đại dương luôn ẩn chứa những điều đáng sợ như thế

, Artist: Tommy Kinnerup

Feeding frenzy?

5. Artist: Timo Grubing

Artist: Timo Grubing, Artist: Timo Grubing

, Artist: Elden Ardiente

Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất thường mà mỗi tội là ta không thể lường trước

, Artist: Adri

Sóng yên chưa chắc là biển sẽ lặng.