Đường mình đã chọn, cho dù có phải quỳ gối cũng phải bước tiếp!!!

Dành cho những con người đang mơ hồ trước cuộc đời... Hãy cứ kiên trì nhé, thành công đang ở ngay trước mắt bạn!!!!

1. Áp lực không phải là có người nỗ lực hơn bạn, mà là những người giỏi giang hơn bạn gấp nhiều lần họ vẫn không ngừng nỗ lực.

Áp lực không phải là có người nỗ lực hơn bạn, mà là những người giỏi giang hơn bạn gấp nhiều lần họ vẫn không ngừng nỗ lực.,câu nói hay,suy ngẫm

2. Có những con đường rất dài, đi hết sẽ rất mệt. Nhưng nếu không đi, ta sẽ phải hối hận.

Có những con đường rất dài, đi hết sẽ rất mệt. Nhưng nếu không đi, ta sẽ phải hối hận.,câu nói hay,suy ngẫm

3. Nếu như cuộc sống của bạn đang ở nơi đáy vực, vậy thì hãy cứ to gan mà bước tiếp, bởi cho dù bạn có đi đến đâu, cũng là đang đi lên.

Nếu như cuộc sống của bạn đang ở nơi đáy vực, vậy thì hãy cứ to gan mà bước tiếp, bởi cho dù bạn có đi đến đâu, cũng là đang đi lên.,câu nói hay,suy ngẫm

4. Cho dù không có ai chú ý, bạn cũng cần nỗ lực trưởng thành. Có rất rất nhiều đôi mắt, vẫn đang ẩn nấp ở những nơi bạn không nhìn thấy.

Cho dù không có ai chú ý, bạn cũng cần nỗ lực trưởng thành. Có rất rất nhiều đôi mắt, vẫn đang ẩn nấp ở những nơi bạn không nhìn thấy.,câu nói hay,suy ngẫm

5. Không cần để tâm vào tất cả những lỗi lầm đã qua, điều bạn cần bận tâm là hãy sống sao cho tương lai bản thân không phạm sai lầm nữa.

Không cần để tâm vào tất cả những lỗi lầm đã qua, điều bạn cần bận tâm là hãy sống sao cho tương lai bản thân không phạm sai lầm nữa.,câu nói hay,suy ngẫm

6. Điều có thể thay đổi được vận mệnh, không phải là cơ hội ở phía trước, mà là thái độ của chính chúng ta.

Điều có thể thay đổi được vận mệnh, không phải là cơ hội ở phía trước, mà là thái độ của chính chúng ta.,câu nói hay,suy ngẫm

7. Trên thế giới này, có ba điều mà người khác không thể cướp được của bạn, đó là: thức ăn đã nuốt vào bụng, ước mơ trong tim bạn, và những cuốn sách bạn đã ghi nhớ trong đầu.

Trên thế giới này, có ba điều mà người khác không thể cướp được của bạn, đó là: thức ăn đã nuốt vào bụng, ước mơ trong tim bạn, và những cuốn sách bạn đã ghi nhớ trong đầu.,câu nói hay,suy ngẫm

8. Nếu không đọc sách, có đi ngàn vạn dặm, bạn cũng chỉ là một người đưa thư.

Nếu không đọc sách, có đi ngàn vạn dặm, bạn cũng chỉ là một người đưa thư.,câu nói hay,suy ngẫm

9. Nếu như bạn chỉ chờ đợi, điều duy nhất có thể xảy ra là bạn mỗi lúc một già đi.

Nếu như bạn chỉ chờ đợi, điều duy nhất có thể xảy ra là bạn mỗi lúc một già đi.,câu nói hay,suy ngẫm

-Nấm dịch-

  • Bài liên quan: câu nói hay, suy ngẫm,