Fairy Tail: Spriggan 12

Thập Nhị Thuẫn (スプリガン12 Supurigan Tuerubu, Spriggan 12) là một đơn vị tinh nhuệ phục vụ dưới trướng Hoàng đế Spriggan (hoàng đế của Đế quốc Alvarez) họ được biết như những “Lá chắn” của hoàng đế.

1. Ajeel Ramal: Vua sa mạc

Ajeel Ramal: Vua sa mạc,

2. Brandish: Diệt quốc sư

Brandish: Diệt quốc sư,

3. Invel Yura: Tướng quân mùa đông

Invel Yura: Tướng quân mùa đông ,

4. Neinhart: Triệu hồi sư

Neinhart: Triệu hồi sư,

5. God Serena: Kẻ mạnh nhất Ishgar

God Serena: Kẻ mạnh nhất Ishgar,

6. Bloodman: Tử thần

Bloodman: Tử thần ,

7. Jacob Lessio: Sát thủ

Jacob Lessio: Sát thủ,

8. Dimaria Yesta: Nữ thần thời gian

Dimaria Yesta: Nữ thần thời gian,

9. Larcade Dragneel: Thần ánh sáng

Larcade Dragneel: Thần ánh sáng,

10. Wall Eehto: Người máy thẩm phán

Wall Eehto: Người máy thẩm phán ,

11. Irene Belserion: Nỗi tuyệt vọng đỏ

Irene Belserion: Nỗi tuyệt vọng đỏ,

12. August: Vua ma thuật

August: Vua ma thuật ,