Hài hước với những câu 'phán' của thầy cô

Tuổi học trò luôn găn liền với mỗi người chúng ta. Đồng hành với chúng ta trong suốt thời gian đó là những người thầy cô vừa đáng kính vừa cực kì 'bá đạo'. Cùng điểm qua những câu nói siêu hài hước của thầy cô sau đây nhé.

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo

,hài hước,thầy cô,học trò,bá đạo