[ Hài ] Những người Việt Nam đầu tiên........

Bạn có tin rằng có rất nhiều người Việt Nam từng đi trước thời đại hay không. Nếu các bạn muốn biết những người đó là ai hãy cùng theo dõi bài viết thú vị này nhé.

1. Xả rác nơi công cộng đầu tiên đó là Mỵ Châu

Xả rác nơi công cộng đầu tiên đó là Mỵ Châu,Việt nam,thời đại

2. Cuộc thi Master Chef đầu tiên do Vua Hùng đời thứ 6 tổ chức

Cuộc thi Master Chef đầu tiên do Vua Hùng đời thứ 6 tổ chức,Việt nam,thời đại

3. Sử dụng khẩu lệnh với hệ thống nhận dạng giọng nói đầu tiên là chàng người làm trong cây tre trăm đốt

Sử dụng khẩu lệnh với hệ thống nhận dạng giọng nói đầu tiên là chàng người làm trong cây tre trăm đốt,Việt nam,thời đại

4. Vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đầu tiên là do Cô Tấm gây ra

Vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đầu tiên là do Cô Tấm gây ra,Việt nam,thời đại

5. Máy bay đầu tiên là ngựa sắt của Thánh Gióng

Máy bay đầu tiên là ngựa sắt của Thánh Gióng,Việt nam,thời đại

6. Tuyệt chiêu marketing đầu tiên do Mai An Tiêm sử dụng

Tuyệt chiêu marketing đầu tiên do Mai An Tiêm sử dụng,Việt nam,thời đại

7. Động vật biến đổi gen đầu tiên do chuyên gia Sơn Tinh gây giống thành công

Động vật biến đổi gen đầu tiên do chuyên gia Sơn Tinh gây giống thành công,Việt nam,thời đại

8. Thí sinh đầu tiên của chương trình the voice là Trương Chi

Thí sinh đầu tiên của chương trình the voice là Trương Chi,Việt nam,thời đại

Còn bạn thì sao bạn còn biết người Việt nam nào đi trước thời đại không, hãy cùng chia sẻ nào

Nguồn: Facebook Tuổi Trẻ Cười

  • Bài liên quan: Việt nam, thời đại,