Hình ảnh về HBXT và Gà rừng tattoo quay clip PR cho nhau

Mọi người muốn coi video Gà đánh nó...Gà sẽ úp và Gà sẽ cắt bớt vì video có các anh chị ở phú quốc và kiên giang.Thực chất đó chỉ là 1 chiêu Pr cho nhau

2,007
Bình chọn: 0

1. Đi chung với nhau

Đi chung với nhau,Gà rừng tattoo

2. Ăn chung

Ăn chung,Gà rừng tattoo

,Gà rừng tattoo

4. Khiêu khích

Khiêu khích,Gà rừng tattoo

5. Cuối cùng là diễn =))

Cuối cùng là diễn =)),Gà rừng tattoo

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt

Bài liên quan: Gà rừng tattoo,