Hình ảnh về HBXT và Gà rừng tattoo quay clip PR cho nhau

Mọi người muốn coi video Gà đánh nó...Gà sẽ úp và Gà sẽ cắt bớt vì video có các anh chị ở phú quốc và kiên giang.Thực chất đó chỉ là 1 chiêu Pr cho nhau

1. Đi chung với nhau

Đi chung với nhau,Gà rừng tattoo

2. Ăn chung

Ăn chung,Gà rừng tattoo

,Gà rừng tattoo

4. Khiêu khích

Khiêu khích,Gà rừng tattoo

5. Cuối cùng là diễn =))

Cuối cùng là diễn =)),Gà rừng tattoo

  • Bài liên quan: Gà rừng tattoo,