Hình dạng Trái đất: Xưa và Nay Có Gì Thay Đổi?

Con người giàu lên nhờ chính sự ích kỷ của mình đối với cái nôi sinh tồn của mình - Trái Đất. Khí hậu biến đổi do hoạt động của con người đang từng ngày từng giờ gây ra sự biến đổi hình dạng trái đất.

Sông và hồ nước được thu hẹp, rừng đang bị cắt giảm, khí hậu nóng lên và băng đang tan ta, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề. Biến đổi khi hậu do con người gây ra dẫn đến những cái chết cho chính con người, động vật và "cái chết" của trái đất này - sự biến đổi hình dạng của nó. Hãy xem bộ sưu tập ảnh sau đây từ NASA:

1. Tuyết tan chảy trên núi Matterhorn, Thụy Sĩ, tháng tám năm 1960 so với tháng 8 năm 2005

1. Tuyết tan chảy trên núi Matterhorn, Thụy Sĩ, tháng tám năm 1960 so với tháng 8 năm 2005,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

2. Biển Aral (Trung Á) thu hẹp lại, năm 2000 và 2014

2. Biển Aral (Trung Á)  thu hẹp lại, năm 2000 và 2014,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

3. Tan chảy sông băng Muir, Alaska, 1882 so với tháng 8 năm 2005

3. Tan chảy sông băng Muir, Alaska, 1882 so với tháng 8 năm 2005,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

4. Hồ bị thu hẹp, Mexico năm 1994 so với năm 2013

4. Hồ bị thu hẹp, Mexico năm 1994 so với năm 2013,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

5. Nạn phá rừng núi rừng, Kenya, 1976 so với năm 2007

5. Nạn phá rừng núi rừng, Kenya, 1976 so với năm 2007,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

6. Thu hẹp hồ Oroville, California, tháng 7 năm 2011, so với tháng 8 năm 2014

6. Thu hẹp hồ Oroville, California, tháng 7 năm 2011, so với tháng 8 năm 2014,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

7. Băng tan ở Ecuador, tháng 3 năm 1986 và tháng 2 năm 2007

7. Băng tan ở Ecuador, tháng 3 năm 1986 và tháng 2 năm 2007,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

8. sông ở Arizona và Utah bị thu hẹp, tháng 3 năm 1999, so với tháng 5 năm 2014

8. sông ở Arizona và Utah bị  thu hẹp, tháng 3 năm 1999, so với tháng 5 năm 2014,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

9. Tan chảy sông băng phía tây bắc, Alaska, tháng 8 năm 1940, so với tháng 8 năm 2005

9. Tan chảy sông băng phía tây bắc, Alaska, tháng 8 năm 1940, so với tháng 8 năm 2005,trái đất,biến đổi khí hậu,ô nhiễm môi trường

Vẫn Còn, Click để xem tiếp