Học viết chữ Ả Rập dễ dàng qua bộ tranh cực thú vị - Phần 1

Dám chắc là bạn đã từng thấy rối mắt với những kí tự ngoằn ngoèo, rườm rà trong tiếng Ả Rập. Bộ tranh sau đây sẽ khiến bạn thấy tiếng Ả Rập cũng cực kì thú vị.

1. Con mèo

Con mèo,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

2. Con chuột

Con chuột,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

3. Gấu Koala

Gấu Koala,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

4. Tê giác

Tê giác,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

5. Con thỏ

Con thỏ,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

6. Lạc đà

Lạc đà,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

7. cá mập

cá mập,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

8. Cà phê

Cà phê,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

9. Xe đạp

Xe đạp,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

10. Dưa hấu

Dưa hấu,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

11. Thành lũy

Thành lũy,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

12. Chim ưng

Chim ưng,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

13. Con khỉ

Con khỉ,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

14. Nai

Nai,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

15. Cô gái

Cô gái,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

16. Con vịt

Con vịt,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

17. Hưu cao cổ

Hưu cao cổ,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

18. Đười ươi

Đười ươi,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

19. Con chó

Con chó,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình

20. Con cáo

Con cáo,ngôn ngữ,cách học tiếng Ả Rập,chữ tượng hình