Hồi còn trẻ, các nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới trông như thế nào?

Donald Trump, Barack Obama hay Hillary Cliton... những nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới này thời trẻ thực sự rất bình thường và dung dị. Nhìn bề ngoài, khó ai đoán được sau này họ lại khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

1. Joseph Stalin (1902)

Joseph Stalin (1902),nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

2. Bill Clinton bắt tay tổng thống John F. Kennedy (24/7/1963)

Bill Clinton bắt tay tổng thống John F. Kennedy (24/7/1963),nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

3. Nữ hoàng Elizabeth năm 18 tuổi (1945)

Nữ hoàng Elizabeth năm 18 tuổi (1945),nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

4. Vladimir Putin (1966)

Vladimir Putin (1966),nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

5. Tổng thống Barack Obama

Tổng thống Barack Obama,nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

6. John F. Kennedy năm 10 tuổi (1927)

John F. Kennedy  năm 10 tuổi (1927),nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

7. Richard Nixon

Richard Nixon,nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

8. Donald Trump khi còn ở trong Học viện quân đội New York

Donald Trump khi còn ở trong Học viện quân đội New York,nhà lãnh đạo,tổng thống,người nổi tiếng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp