Khi động vật hóa thân vào những bức tranh nổi tiếng

Khi động vật hóa thân vào những bức tranh nổi tiếng thời phục hưng trông sẽ như thế nào? Hãy xem những bức tranh sau đây rồi phản hồi lại cho chúng tôi nhé!

1. "Vợ của nghệ sĩ" (bản gốc của Andrea del Sarto)

"Vợ của nghệ sĩ" (bản gốc của Andrea del Sarto),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

2. 2. "Truyền Tin" (bản gốc của Leonardo da Vinci)

2. "Truyền Tin" (bản gốc của Leonardo da Vinci)	,động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

3. 3. "Chân dung của một người phụ nữ" (bản gốc của Frederick Sandys)

3. "Chân dung của một người phụ nữ" (bản gốc của Frederick Sandys),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

4. 4. "Người đàn bà choàng mạng " (bản gốc của Raphael)

4. "Người đàn bà choàng mạng " (bản gốc của Raphael),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

5. 5. "Con gái của thợ đốn củi" (bản gốc của Leon Bazile Perrault)

5. "Con gái của thợ đốn củi" (bản gốc của Leon Bazile Perrault),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

6. 6. "Chân dung của Jacob Gerard Koch" (bản gốc của Rembrandt Peale)

6. "Chân dung của Jacob Gerard Koch" (bản gốc của Rembrandt Peale),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

7. 7. "Bữa ăn tối cuối cùng" (bản gốc của Juan de Juanes)

7. "Bữa ăn tối cuối cùng" (bản gốc của Juan de Juanes)	,động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

8. 8. "Khâu" (bản gốc của William-Adolphe Bouguereau)

8. "Khâu" (bản gốc của William-Adolphe Bouguereau),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

9. 9. "Chân dung tự họa" (bản gốc của Albrecht Dürer)

9. "Chân dung tự họa" (bản gốc của Albrecht Dürer),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

10. 10. "Chân dung của Công tước Urbino" (bản gốc của Piero della Francesca)

10. "Chân dung của Công tước Urbino" (bản gốc của Piero della Francesca),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

11. 11. "Cô bán sữa" (bản gốc của Johannes Vermeer)

11. "Cô bán sữa" (bản gốc của Johannes Vermeer),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

12. 12. "Cô gái Vớkhuyên tai ngọc trai "(bản gốc của Johannes Vermeer)

 12. "Cô gái Vớkhuyên tai ngọc trai "(bản gốc của Johannes Vermeer),động vật,tranh thời phục hưng,bức họa nổi tiếng

Trần Giảng

Nguồn: buzzfeed.com