Khi photoshop biến ước mơ thành hiện thực

Một anh chàng đã tự ghép mình vào những bối cảnh trong các bộ phim nổi tiếng với độ chân thực xuất sắc. :)))

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh

,photoshop,photoshop hài hước,ghép ảnh