Khi tiếng Anh bị Việt Nam hóa

Những câu, những từ tiếng Anh chỉ có người Việt teen mới hiểu bởi nó được Việt hóa một cách rất trực tiếp từ nghĩa của từng từ sẽ khiến bạn phải cười

No star where, no table, young buffalo hay life is afternoon là những từ những câu tiếng Anh đã được giới trẻ Viêt hóa một các trực tiếp từ nghĩa của từng từ. Không biết ai nghĩ ra những từ, những câu tiếng Anh mang phong cách Việt Nam này, mà cũng không rõ nó có từ bao giờ, nhưng bạn sẽ thấy nhiều người trong giới trẻ Việt Nam hay sử dụng. Nó có thể khiến bạn bật cười, nhưng sau đó cũng khiến ta phải suy ngẫm vì sự sáng tạo đầy lo lắng cho một thế hệ này.

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

Ugly tiger = xấu hổ

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

young buffalo = trẻ trâu

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

No star where = không sao đâu

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

I have money, I have right

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

Like is move = thích thì nhích

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

I love you die up die down = anh yêu em chết lên chết xuống

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

Go dust = đi bụi

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

Like is afternoon

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh

,việt hóa tiếng Anh,học tiếng anh,hài hước tiếng Anh