Kinh ngạc với 10 sự thật thú vị về ánh sáng

Bạn biết gì về ánh sáng, chắc rằng bạn sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết 10 sự thật thú vị về ánh sáng.

1. Con người có khả năng tự phát sáng được, tuy nhiên ánh sáng của ta thì yếu hơn khả năng nhìn của mắt người tới 1000 lần.

Con người có khả năng tự phát sáng được, tuy nhiên ánh sáng của ta thì yếu hơn khả năng nhìn của mắt người tới 1000 lần.,sự thật về ánh sáng,khám phá

2. Ánh sáng có thể chiếu sâu xuống khoảng 80 mét nước biển.

Ánh sáng có thể chiếu sâu xuống khoảng 80 mét nước biển.,sự thật về ánh sáng,khám phá

3. Lá cây có màu xanh là vì nó phản xạ ánh sáng xanh và hấp thu toàn bộ ánh sáng màu khác để quang hợp.

Lá cây có màu xanh là vì nó phản xạ ánh sáng xanh và hấp thu toàn bộ ánh sáng màu khác để quang hợp.,sự thật về ánh sáng,khám phá

4. Bắc cực quang xảy ra khi "gió" từ bão từ ở mặt trời tương tác với khí quyển trái đất.

Bắc cực quang xảy ra khi "gió" từ bão từ ở mặt trời tương tác với khí quyển trái đất.,sự thật về ánh sáng,khám phá

5. Trong 1 giây, năng lượng tỏa ra từ mặt trời đủ sức hâm nóng được 3,200 tỉ tỉ bữa ăn nhanh.

Trong 1 giây, năng lượng tỏa ra từ mặt trời đủ sức hâm nóng được 3,200 tỉ tỉ bữa ăn nhanh.,sự thật về ánh sáng,khám phá

Vẫn Còn, Click để xem tiếp