KorekGraphy - Nghệ thuật kể chuyện qua những que diêm

Giới thiệu một số tác phẩm từ KorekGraphy, một sự kết hợp tuyệt vời đầy cảm xúc giữa nhiếp ảnh và nghệ thuật sắp đặt những que diêm.

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

Ảnh nghệ thuật KorekGraphy là sự kết hợp tuyệt vời giữa nhiếp ảnh và nghệ thuật sắp đặt những que diêm. Những que diêm tưởng chừng quá nhỏ bé và đơn giản nhưng thông qua bàn tay và sự tưởng tượng tinh tế của người nghệ sỹ đã cho ra đời những bức hình tuyệt đẹp, đồng thời truyền tải kèm theo đó nhiều thông điệp hay câu chuyện ý nghĩa.

Mời bạn xem tiếp một số hình ảnh nghệ thuật tuyệt vời này.

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm

,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt que diêm