LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Miền đất nơi tôi sinh ra và lớn lên, dường như mọi kí ức và suy nghĩ của tôi đều hình thành bởi vùng quê miền biển này.

Thực hiện : Nguyễn hữu đăng khoa

Thực hiện : Nguyễn hữu đăng khoa ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

sông Dinh

sông Dinh ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Tàu cá vào đậu tại sông sau chuyến hành trình dài ra khơi bám biển

Tàu cá vào đậu tại sông sau chuyến hành trình dài ra khơi bám biển ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Đập đá dựng - sông Dinh

Đập đá dựng - sông Dinh ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

ÔI Biển

ÔI Biển ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Ngư dân chuẩn bị lưới ra khơi

Ngư dân chuẩn bị lưới ra khơi ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Chào buổi sáng LAGI

Chào buổi sáng LAGI,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Đường phố lagi

Đường phố lagi,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Trường cũ haha

Trường cũ haha ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Xuân tới rồi kaka

Xuân tới rồi kaka ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Một góc núi rừng

Một góc núi rừng ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

Công viên tượng đài Bác Hồ

Công viên tượng đài Bác Hồ ,LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI

  • Bài liên quan: LAGI TRONG KÍ ỨC CỦA TÔI,