" Mê Cung" dành cho người đi bộ

Hàng trăm cây to, mọc trên quãng đường dài 300m dành cho người đi bộ. khiến họ như lạc vào "Mê Cung"

,

Đoạn đường này, thuộc đường vành đai Nam số 2 thành phố Tế Nam - Trung Quốc ( Gần cổng phía nam trường đa ịhọc Tế Nam). Người đi bộ phải luồn lách giữa hàng trăm thân  cây suốt trên quãng đường dài gần 300m này.  

Nguồn : www.newsqq.com

,

Chỉ 10m đường, nhưng người đi bộ phải chuyển hướng không dưới 5 lần.

,

Cn đường " Mê Cung"