Mục tư vấn tử vi miễn phí!

Dựa vào ngày, giờ, tháng, năm sinh, lập thành bát tự can chi, sau đó đưa bát tự vào công thức tính toán số mệnh theo năm sao: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, dựa vào Thái Âm Thái Dương, phân bố sao vào 12 cung, gọi chung là “Thất chánh”.

1. Lá số mẫu.

Lá số mẫu.,

Nếu các bạn quan tâm đến số mạng của mình, xin cung cấp chính xác ngày giờ tháng năm sinh, giới tính và đặt câu hỏi về tương lai của bạn, như: Tiền bạc, đất đai, hôn nhân gia đình, con cái, sự nghiệp, sức khỏe..v.v.?

Tôi cố gắng trả lời câu hỏi cho các bạn hàng ngày, với khả năng có thể.

Chúc các bạn thành đạt trong cuộc sống!