Nếu có 4/9 dấu hiệu sau, bạn chắc chắn là người sống 'thiếu thốn tình cảm'

Với 9 dấu hiệu dưới đây, bạn sẽ nhận ra được liệu mình có phải là một trong số những người đang sống 'thiếu thốn tình cảm'...

1. Rất lười, cực kì lười

Rất lười, cực kì lười,thiếu thốn tình cảm

2. Thích giả ngu?

Thích giả ngu?,thiếu thốn tình cảm

3. Chẳng bao giờ chủ động liên lạc

Chẳng bao giờ chủ động liên lạc,thiếu thốn tình cảm

4. Thái quá cảm xúc

Thái quá cảm xúc,thiếu thốn tình cảm

5. Tính cách trái ngược

Tính cách trái ngược,thiếu thốn tình cảm

6. Rất ghét thay đổi nguyên tắc riêng

Rất ghét thay đổi nguyên tắc riêng,thiếu thốn tình cảm

7. Hồ đồ và phản ứng chậm

Hồ đồ và phản ứng chậm,thiếu thốn tình cảm

8. Nhạy cảm

Nhạy cảm,thiếu thốn tình cảm

9. Thể hiện thái độ ra mặt

Thể hiện thái độ ra mặt,thiếu thốn tình cảm

Duy Anh (Tổng hợp)

Xem thêm:

  • Bài liên quan: thiếu thốn tình cảm,