Ngạc nhiên với tạo hình của 14 siêu anh hùng nổi tiếng ngày trước và bây giờ

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt một trời một vực trong tạo hình của 14 siêu anh hùng nổi tiếng ngày trước và bây giờ.

1. Wolverine thật sự khác biệt giữa hai phiên bản 2000 và 2013.

Wolverine thật sự khác biệt giữa hai phiên bản 2000 và 2013.,siêu anh hùng,tạo hình siêu anh hùng ngày trước

2. Bạn thích chàng Spiderman (Người nhện) của năm 1978 hay 2002?

Bạn thích chàng Spiderman (Người nhện) của năm 1978 hay 2002?,siêu anh hùng,tạo hình siêu anh hùng ngày trước

3. Sự khác biệt quá rõ ràng giữa Hulk của năm 1978 và 2014.

Sự khác biệt quá rõ ràng giữa Hulk của năm 1978 và 2014.,siêu anh hùng,tạo hình siêu anh hùng ngày trước

4. Đội trưởng Mỹ của năm 1990 và 2016.

Đội trưởng Mỹ của năm 1990 và 2016.,siêu anh hùng,tạo hình siêu anh hùng ngày trước

5. Người dơi của năm 1943 trông buồn cười trái với trang phục vũ trang tận răng của Người dơi 2016.

Người dơi của năm 1943 trông buồn cười trái với trang phục vũ trang tận răng của Người dơi 2016.,siêu anh hùng,tạo hình siêu anh hùng ngày trước

6. Siêu nhân của năm 1975 và 2016.

Siêu nhân của năm 1975 và 2016.,siêu anh hùng,tạo hình siêu anh hùng ngày trước

7. Ngoại hình của Thor vào năm 1978 và 2013. Ai ấn tượng hơn ai?

Ngoại hình của Thor vào năm 1978 và 2013. Ai ấn tượng hơn ai?,siêu anh hùng,tạo hình siêu anh hùng ngày trước

Vẫn Còn, Click để xem tiếp