Ngắm nhìn bộ ảnh 10 địa danh chỉ có trong mơ.

10 địa danh tuyệt đẹp nhất thế giới mà bạn có thể mơ được 1 lần đặt chân đến.

1. Đảo Palmyra Atol, Địa Trung Hải.

Đảo Palmyra Atol, Địa Trung Hải.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

2. Vùng Dallol, Ethiopia.

Vùng Dallol, Ethiopia.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

3. Đảo đá, Palau.

Đảo đá, Palau.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

4. Đảo Kerwuelen.

Đảo Kerwuelen.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

5. Rừng đá, Madagascar.

Rừng đá, Madagascar.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

6. Đỉnh Pesuin, Bhutan.

Đỉnh Pesuin, Bhutan.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

7. Rừng nhiệt đới Amazon, Brazin.

Rừng nhiệt đới Amazon, Brazin.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

8. Thác nước Honokohau, Maui.

Thác nước Honokohau, Maui.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

9. Hồ Rừng, Nga.

Hồ Rừng, Nga.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới

10. Lưỡng Sơn Tepui, Vênezuela.

Lưỡng Sơn Tepui, Vênezuela.,10 địa danh tuyệt đẹp,nơi tuyệt đẹp thế giới