Nghệ sĩ của năm qua các mùa MAMA

MAMA bắt đầu được tổ chức từ 2006 và bạn ấn tượng nhất với nghệ sĩ của năm nào?

2006- DBSK

2007- Super Junior

2007- Big Bang

2009- 2PM

2010- 2NE1

2011- SNSD

2012- Big Bang

2013- G-DRAGON

2014- EXO

2015- Big Bang

2016- BTS

2017- BTS