Nghệ thuật xếp giấy (Origami ) khiến bạn phải thốt lên rằng:'WoW!'

Dưới đây là những bức ảnh về những sản phẩm tuyệt đẹp của nghệ nhân Gonzalo Garcia Calvo người Tây Ban Nha về những thứ mà anh làm bằng những mảnh giấy,đặc biệt là những con vật mà anh làm nên.

,Nghệ thuật xếp giấy,Origami

,Nghệ thuật xếp giấy,Origami

,Nghệ thuật xếp giấy,Origami

,Nghệ thuật xếp giấy,Origami

,Nghệ thuật xếp giấy,Origami

,Nghệ thuật xếp giấy,Origami

Vẫn Còn, Click để xem tiếp